PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV STLAČ TU

Astrologický video kurz

Čo vám moderná astrológia zatajila

V tomto kruze sa dozvieš niečo viac a niečo nové z astrológie. Objav veci ktoré sa v bežných knihách nedočítaš.
Kurz vychádza hlavne z helénskej astrológie a spôsobu, akým sa v tom čase vykladali horoskopy. Ukazuje sa, že tento spôsob výkladu je veľmi efektívny.
Helénska astrológia je fascinujúca, vo svojej podstate jednoduchá, krásna a zároveň veľmi praktická. Využíva silné techniky predvídania, ktoré boli v čase buď stratené, alebo prekrútené.
Významní astrológovia ako Robert Hand, Benjamin Dykes, Chris Brennan, Joseph Crane, Charles Obert a iní využívajú tieto techniky či už čiastočne, alebo úplne.
Je to pôvodný a najstarší systém výkladu osobného horoskopu, ktorý ovplyvnil aj indickú astrológiu.
V skutočnosti je to s astrológiou ako s tou detskou hrou na telefón. Keď jedno dieťa pošušká správu druhému, druhé tretiemu, tretie štvrtému, ... a na konci je správa už úplne iná.
Toto sa stalo aj s astrológiou! Po tom, ako sa texty prekladali do rôznych jazykov a prechádzali cez rôzne kultúry, tak sa viaceré techniky deformovali a niektoré aj vymizli. Moderná astrológia nenadviazala na svoje dedičstvo. Preto sú v nej aj mnohé nejasnosti.
Ale ak pochopíš, čo bolo na začiatku, tú správu od prvého dieťaťa, tak budeš chápať aj odkiaľ sú veci v modernej astrológii a ako niektoré opraviť, aby boli funkčné, alebo doplniť.
Zistíš, že moderná astrológia je veľmi ochudobnená o to, čo bolo v čase stratené.
Tento kurz je podelený na niekoľko častí. Ich obsah nájdeš v nasledujúcom prehľade. Môžeš si tiež pozrieť upútavku ku každej časti.
Aby si chápal/a veci z tohto kurzu, stačia ti úplné základy astrológie.
Ak chceš vedieť viac o mne, teda o tom, kto viedol tento kurz, stlač tu.

Čo o kurze napísali účastníčky:

"Desiatky kníh astrológie systematicky v kocke. Zameranie na podstatné. A k tomu po slovensky :) Množstvo ušetreného času, mesiacov, v mojom prípade rokov štúdia. A čo som sa dozvedela? Že je čas venovať pozornosť svojmu zdraviu. Aspoň pre tento rok. Spočiatku divné, no deň po kurze v čakárni na pohotovosti som pochopila... No namiesto sĺz sa smejem. Lebo viem, že už čoskoro ma čaká lepšia kapitola - vzťahy :)"

Veronika

"Ďakujem Martin za veľmi zaujímavé a prínosné školenie. Naučila som sa veľa nového, rôzne predvidacie techniky, ktoré sú zatiaľ málo známe a používané ale veľmi funkčné."

Silvia

"Som veľmi rada, že som mohla byť účastná kurzu tradičnej astrológie . Ukázalo mi to nový rozmer pohľadu na mňa samú, na situácie, ktoré sa mi dejú a i druhým ľuďom. Zrazu vidím jasnejsie a hlbšie súvislosti medzi kozmom a Zemou ... vďaka Martin za nový obzor."

Patrícia

PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

Prvá časť: úvod, rozdiely medzi modernou a tradičnou astrológiou, planéty

ÚPÚTAVKA:OBSAH:

1. s čím budeme pracovať (planéty, domy, aspekty, znamenia)
2. rozdiely medzi modernou a tradičnou astrológiou
3. 4 kvality a 4 živly
4. dobrodej - škodca
5. denné a nočné planéty
6. chaldejský rad planét
7. mužské a ženské planéty
8. popis jednotlivých planét
+ príklady

POPIS:

V úvode kurzu definujem, s čím budeme v celom kurze pracovať. Vysvetľujem rozdiely v tradičnej a modernej astrológii.
Rozdelenie planét je kľúčové pri výklade horoskopu. Už na základe základného rozdelenia je možné z horoskopu vyčítať podstatné informácie. Bez tohto rozdelenia je výklad nejasný.
Ide o rozdelenie na dobrodejov a škodcov. To umožní nájsť priaznivé a problematické časti horoskopu.
Potom rozdelenie na denné na nočné planéty, čo ovplyvňuje kvalitu planét.
Z radu planét je možné spraviť zaujímavé závery. Toto rozelenie je dobré poznať pre techniky predvídania.
Popis jednotlivých planét podľa Vetiusa Valensa, astrológa zo začiatku letopočtu, ukáže niektoré planéty aj v inom svetle.

DĹŽKA: 1 hodina a 26 minút

Druhá časť: esenciálne hodnosti planét

ÚPÚTAVKA:OBSAH:

1. esenciálne hodnosti všeobecne
2. domov - exil
3. povýšenie - pád
4. vládcovia triplicity
5. hranice planét
6. dekány - tváre
7. peregrinné planéty
8. bodový systém
+ príklady

POPIS:

Znamenia vytvárajú prostredie pre planéty. Niekedy je to prostredie pre planétu prospešné, inokedy nie. Týmto sa zaoberajú esenciálne hodnosti.
Planéta v dobrom znamení pre ňu sa bude prejavovať lepšie. V nepriaznivom znamení pre ňu horšie.
Medzi jednotlivými hodnosťami sú rozdiely, ktoré málokto rozlišuje.
Aký je rozdiel medzi planétou doma a planétou povýšenou?
Okrem známych hodností ako je domov a povýšenie sa oboznámiš aj s triplicitami, hranicami planét a dekánmi.

DĹŽKA: 1 hodina a 21 minút

Tretia časť: fázy planét, znamenia

ÚPÚTAVKA:OBSAH:

1. fázy planét
2. planéta spálená alebo v lúčoch Slnka
3. heliaktický východ a západ
4. planéty východné a západné
5. rýchlosť planét, retrográdnosť, zastávky
6. znamenia a ich rozdelenie
+ príklady

POPIS:

Možno poznáš fázy Mesiaca a ich význam. Ale aj ostatné planéty majú svoje fázy.
Každá fáza má svoj význam pri výklade horoskopu. Či už je planéty spálená, alebo v lúčoch Slnka. Alebo z lúčov Slnka vychádza, alebo do nich vchádza. Alebo je retrográdna. Alebo je na východne, západe. Alebo je v srci Slnka.
Všetko to má svoj význam. Toto poznanie fáz obohatí tvoj výklad horoskopu. Druhá časť videa sa zaoberá znameniami a ich rozdelením podľa tradície. Napríklad rozdelenie na plodné a neplodné znamenia sa používa pri určení počtu potomkov.
Priradenie znamení k jednotlivým častiam tela sa využíva v astrodiagnostike.

DĹŽKA: 1 hodina a 4 minúty

Štvrtá časť: astrologické domy, aspekty

ÚPÚTAVKA:OBSAH:

1. systém domov celých znamení
2. rohové, následné a padajúce domy
3. aspekty domov na ascendent
4. radosti planét v domoch
5. poradie domov
6. aspekty cez celé znamenia
7. charakter aspektov
8. averzia
9. separácia, aplikácia
10. pravý a ľavý aspekt
11. zhoršujúce a zlepšujúce podmienky
+ príklady

POPIS:

V tradičnej astrológii sa domy rozdeľujú podľa 3 hlavných kritérií. Podľa rohovosti, aspektov na ASC a radosti planét v jednotlivých domoch. Toto rozdelenie pomáha hlbšie pochopiť význam a využitie domov.
Z tohto rozdelenia potom vychádza poradie sily, alebo kvality domov. Toto poradie pomáha vyhodnotiť planéty v jednotlivých domoch.
Okrem toho je tu zopár rozdielov v priradení tém života k jednotlivým domom oproti modernej astrológii.
Aspekty v tradčinej astrológii sú veľmi prepracovaná oblasť. Ich rozdelenie je jemnejšie a pochopenie hlbšie. Každý aspekt má charakter planéty.
Okrem základných aspektov tu pribúda aj averzia. To je vlastne ne-aspekt. Jeho význam je užitočný pri výklade.
Aspekty sa tiež delia na aplikatívne a separatívne, pravé a ľavé. Aký to má význam a využitie v praxi sa dozvieš.
Na koniec je tu 7 špeciálnych prípadov, ktoré môžu stav planéty zlepšiť, alebo zhoršiť.
Všetko je vysvetlené aj na konkrétnych horoskopoch.

DĹŽKA:1 hodina a 39 minút

Piata časť: firdaria, arabské body, recepcie, antiscie

ÚPÚTAVKA:OBSAH:

1. recepcia a aspekty
2. antiscie
3. arabské body
4. bod -matky, -otca, -detí, -manžestva,
-zranenia, -priateľov,-práce, -súrodencov
5. bod šťastia a bod ducha
6. firdaria - kapitoly života
7. firdaria a kombinácia s inými technikami
+ príklady

POPIS:

Pri aspektoch je dôležité sledovať, či sú dané dve planéty v recepcii, čiže jedna v hodnosti druhej. Ak to tak je, posilňuje to aspekt a prejavuje sa pozitívnejšie.
Antiscie sú tieňové aspekty. Sú ako konjukcie a kontraantiscie sú ako opozície. Tieto aspekty sa dejú, ak sú dve planéty rovnako vzdialené od osi 0° Raka - 0° Kozorožca.
Arabské body sa prestali používať v modernej astrológii. Ich použitie je zahalené tajomstvom. V tomto kurze nájdeš kľúč k ich výkladu a obohatia ho. Ako príklad je tu viacero rôznych bodov. Bod matky, otca, súrodencov, detí, priateľov, práce, zranienia, manželstva.
Bod šťastia má medzi arabskými bodmi osobitné miesto. Je to ako Slnko medzi planétami. Bohužial v súčastnosti je jeho výklad veľmi abstraktný a vágny. Dozvieš sa, ako ho používať a jeho rôzne významy, všetko na konkrétnych príkladoch. Je to prvok, ktorý je pre výklad horoskopu kľúčový.
Zrkadlovým bodom k Bodu šťastia je Bod ducha. Stručne sa dozvieš niečo aj o jeho význame.
Firdaria je veľmi silná a zároveň jednoduchá prediktívna technika. Rozdeľuje život na kapitoly. Dozvieš sa ako túto techniku použiť v praxi a ako ju kombinovať s inými technikami.

DĹŽKA: 1 hodina a 32 minút

Šiesta časť: Profekcie, Zodiacal releasing

ÚPÚTAVKA:


OBSAH:

1. Profekcie - technika predvídania
2. Profekcie a kombinácia s inými technikami
3. Zodiacal releasing - technika predvídania
4. Zodiacal releasing od Bodu ducha
5. Zodiacal releasing od Bodu šťastia
+ príklady

POPIS:

Profekcie je veľmi jednoduchá technika predvídania, ale aj veľmi účinná. Funguje na striedaní vládcov času. Každý rok sa mení profekčný ascendent a s ním aj vládca roka. Každý rok sa aktivuje iný dom a iné planéty v horoskope narodenia. Na základe toho sa dá potom efektívne predvídať.
Táto technika sa dá tiež veľmi účinne kombinovať s inými technikami a najmä s tranzitmi a solárnymi horoskopmi.
Zodiacal releasing je technika z 2. storočia, ktorá bola na dlho stratená v čase a len nedávno sa ju podarilo znovu oživiť a uviesť do praxe. Svojská je vo viacerých veciach. Vychádza z postavenie Bodu šťastia a Bodu ducha. Jej význam je zúžený na povolanie a zdravie, ale aj na celkové smerovanie v živote.
Podobne ako väčšina techník predvídania v helénskej astrológii, aj toto je technika vládcov času. Menia sa ale znamenia a nie planéty. Má tiež viacero úrovní, podobne ako iné techniky tohto typu. Tiež je tu viacero interpretačných princípov, ktoré sa dozvieš v tomto kurze.
Pomocou tejto techniky je možné nájsť aj vrcholné obdobia v kariére.
Všetko je, ako obyčajne, vysvetlené na konkrétnych príkladoch.

DĹŽKA: 1 hodina a 13 minút

Celý kurz:

OBSAH:

Obsahuje všetky 6 strenutia z kurzu tradičnej astrológie, ktoré sú popísané vyššie.

CENY

PRVÁ ČASŤ: 12€
DRUHÁ ČASŤ: 12€
TRETIA ČASŤ: 10€
ŠTVRTÁ ČASŤ: 13€
PIATA ČASŤ: 13€
ŠIESTA ČASŤ: 11€
CELÝ KURZ: 60€ (ušetríš 11€)

Zakúpením kurzu získaš:

Video nahrávku/nahrávky vo formáte mp4.
Dostaneš link, cez ktorý si túto/tieto nahrávku stiahneš.
K jednotlivým videám dostaneš aj texty, ktoré boli použité v kurze.

BONUS! (Neprehliadni)

A to nie je všetko! Ak si objednáš celý kurz, získaš úplne ZADARMO e-knihu o Bode šťastia v hodnote 12,99€.

Takže namiesto 83,99€ zaplatíš len 60€! Ušetríš tak 23,99€. Predĺžená ponuka. Skončiť môže každú chvíľu, preto objednávaj ihneď!

OBJEDNÁVKA

Ak si chceš objednať jedno z týchto videí, alebo celý kurz, postup je takýto:

1. napíš mi na bdmart@gmail.com o čo z kurzu máš záujem,
2. na mail odpíšem a napíšem sumu, ktorú je potrebné zaplatiť,
3. zaplatíš sumu, ktorá zodpovedá objednávke a pošleš mi o tom doklad, alebo počkáš, kým mi prídu peniaze na účet,
4. pošlem ti mailom linky, cez ktoré si stiahneš videá a texty.

Ak sa chceš niečo opýtať, môžeš mi napísať na mail, alebo aj zavolať na: 0907 956 378.

Pozri si tiež astro-video kurz pre úplných začiatočníkov

Pre záujemcov z Čiech: Mám české bankové číslo účtu, takže s prevodom preňazí z Čiech nie je problém (prevod je bezplatný).
Zaplatiť môžete aj v českých korunách sumu: 1 532 CZK.


Autorské práva:

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť zakúpeného videa, alebo textu, nesmie byť reprodukovaná, rozširovaná, alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom. Vrátane elektronického, fotografického, či iného záznamu. Bez predchádzajúceho súhlasu jeho autora.