Trvalé manželstvo v horoskope - štatistická analýza

Z databázy astro.com som vybral kategóriu manzelstvo dlhšie ako 15 rokov.
Nasledujúce obrázky vyjadrujú postavenie vládcov DSC v znameniach.
Percentá sú odchýly od očakávaného priemeru.