Aspekty Mesiaca

Užitočná ponôcka, ak chcete určiť vhodný okamih na nejakú činnosť. Alebo ak chcete poznať náladu daného obdobia.

PRIAZNIVÉ A NEPRIAZNIVÉ
Harmonické aspekty na planéty: sextil a trigon, sú pozitívne. Disharmonické aspekty na planéty: kvadratúra, opozícia, sú negatívne. U konjukcie závisí od toho, o akú planétu ide.
Najlepšie vplyvy sú, ak je Mesiac v sextile, trigone, alebo konjukcii na Venušu alebo Jupiter. Najhošie vplyvy, ktorým je lepšie sa vyhnúť sú, ak je Mesiac v kvadratúre, konjukcii, alebo opozícii na Mars alebo Saturn.
Dobrý vplyv je tiež sextil a trigon na Slnko. Konjukcia so Slnkom je nov a opozícia spln, vo všeobecnosti sú to nevhodné vplyvy.

VYUŽITIE KONKRÉTNYCH PLANÉT
Sextil, triogn a konjukciu na Merkúr môžete využiť pri záležitostiach týkajúcich sa písania, čítania, cestovania, zmlúv, obchodu.
Sextil, triogn a konjukciu na Venušu môžete využiť pri záležitostiach týkajúcich sa lásky, krásy, umenia, zábavy, vzťahov, svadby.
Sextil, triogn na Mars môžete využiť pri záležitostiach týkajúcich sa športu, fyzickej práce, aktivity, súťaže, boja.
Sextil, triogn a konjukciu na Jupiter môžete využiť pri všetkých záležitostiach, ale hlavne takých, ktoré majú rásť, rozvíjať sa, tiež pri právnych úkonoch, vecí týkajúcich sa peňazí.
Sextil, triogn na Saturn môžete využiť pri záležitostiach týkajúcich sa pevných, stálych, vážnych vecí, vecí, ktoré sa týkajú starých ľudí, autorít.
Sextil, triogn na Slnko môžete využiť pri všetkých záležitostiach, ale prípadne aj pri jednaní s autoritami.

KEDY KONAŤ
Aspekt je účinný pred tým ako nastane. Ak chcete využiť nejaký aspekt, tak začnite konať pred tým, ako daný aspekt nastane, ale po tom, ako nastene aspekt pred ním.

Príklad:

10.11.2020 22:53:03 18°57'42"Panna sextil Slnko

11.11.2020 4:54:56 22°34'46"Panna trigon Jupiter


Ak chcete využiť Mesiac trigon Jupiter, ktorý nastane 11.11.2020 o 4:45:56, musíte začať pred týmto časom. Aspekt pred ním je Mesiac sextil Slnko 10.11.2020 o 22:53:03. Je potrebné začať po tomto čase.
Takže je potrebné konať v rozmedzí od 10.11.2020, 22:53:03 do 11.11.2020, 4:45:56.

VYSVETLIVKY
Dátum a čas určujú, kedy aspekt presne nastane. Potom je presný stupeň a znamenie, kde sa v tom čase Mesiac nachádza. A na koniec je tam typ aspektu a s akou planétou ho utvára.
Ak je v riadku iba dátum, čas, stupeň a znamenie a "<<<", tak to je okamih vstupu Mesiaca do daného znamenia.

Rok 2021JANUÁR GMT +1 (zimný čas)


1.01.2021 1:05:18 2°47'01"Lev opozícia Jupiter

2.01.2021 12:24:11 22°15'32"Lev trigon Venuša

2.01.2021 23:00:02 28°11'38"Lev trigon Mars

3.01.2021 2:12:42 0°00'00"Panna <<<

4.01.2021 2:44:17 13°54'39"Panna trigon Slnko

4.01.2021 20:11:25 23°55'32"Panna trigon Merkúr

4.01.2021 22:33:47 25°17'40"Panna kvadratúra Venuša

5.01.2021 6:41:58 0°00'00"Váhy <<<

5.01.2021 10:22:10 2°07'43"Váhy trigon Saturn

5.01.2021 13:16:42 3°49'07"Váhy trigon Jupiter

6.01.2021 10:37:09 16°17'01"Váhy kvadratúra Slnko

7.01.2021 6:20:48 27°54'13"Váhy kvadratúra Merkúr

7.01.2021 6:54:33 28°14'11"Váhy sextil Venuša

7.01.2021 9:53:26 0°00'00"Škorpión <<<

7.01.2021 10:14:21 0°12'23"Škorpión opozícia Mars

7.01.2021 13:54:18 2°22'40"Škorpión kvadratúra Saturn

7.01.2021 17:10:46 4°19'10"Škorpión kvadratúra Jupiter

8.01.2021 17:10:34 18°36'03"Škorpión sextil Slnko

9.01.2021 12:15:04 0°00'00"Strelec <<<

9.01.2021 15:14:54 1°47'35"Strelec sextil Merkúr

9.01.2021 16:38:19 2°37'29"Strelec sextil Saturn

9.01.2021 20:17:56 4°48'53"Strelec sextil Jupiter

11.01.2021 14:29:47 0°00'00"Kozorožec <<<

11.01.2021 18:16:01 2°14'14"Kozorožec trigon Mars

11.01.2021 21:14:25 3°59'56"Kozorožec konjunkcia Venuša

13.01.2021 6:00:07 23°13'24"Kozorožec konjunkcia Slnko

13.01.2021 17:43:51 0°00'00"Vodnár <<<

13.01.2021 23:11:00 3°07'39"Vodnár konjunkcia Saturn

13.01.2021 23:29:29 3°18'14"Vodnár kvadratúra Mars

14.01.2021 3:54:29 5°49'31"Vodnár konjunkcia Jupiter

14.01.2021 10:28:04 9°33'04"Vodnár konjunkcia Merkúr

15.01.2021 23:17:01 0°00'00"Ryby <<<

16.01.2021 7:29:08 4°26'40"Ryby sextil Mars

16.01.2021 18:01:54 10°05'59"Ryby sextil Venuša

18.01.2021 4:44:19 28°15'50"Ryby sextil Slnko

18.01.2021 8:07:12 0°00'00"Baran <<<

18.01.2021 15:19:28 3°40'52"Baran sextil Saturn

18.01.2021 21:44:46 6°56'35"Baran sextil Jupiter

19.01.2021 10:42:31 13°28'41"Baran kvadratúra Venuša

19.01.2021 18:53:26 17°34'23"Baran sextil Merkúr

20.01.2021 19:55:59 0°00'00"Býk <<<

20.01.2021 22:01:33 1°01'59"Býk kvadratúra Slnko

21.01.2021 4:00:14 3°58'55"Býk kvadratúra Saturn

21.01.2021 10:08:20 7°00'17"Býk konjunkcia Mars

21.01.2021 11:14:40 7°32'57"Býk kvadratúra Jupiter

22.01.2021 6:28:14 17°01'03"Býk trigon Venuša

22.01.2021 14:58:46 21°12'53"Býk kvadratúra Merkúr

23.01.2021 8:43:03 0°00'00"Blíženci <<<

23.01.2021 16:26:41 3°50'56"Blíženci trigon Slnko

23.01.2021 17:19:15 4°17'11"Blíženci trigon Saturn

24.01.2021 1:03:34 8°09'35"Blíženci trigon Jupiter

25.01.2021 8:17:15 24°00'53"Blíženci trigon Merkúr

25.01.2021 19:51:36 0°00'00"Rak <<<

26.01.2021 14:17:08 9°40'18"Rak sextil Mars

27.01.2021 16:36:33 23°48'49"Rak opozícia Venuša

28.01.2021 3:54:03 0°00'00"Lev <<<

28.01.2021 12:40:47 4°51'30"Lev opozícia Saturn

28.01.2021 20:16:10 9°05'32"Lev opozícia Slnko

28.01.2021 20:38:47 9°18'12"Lev opozícia Jupiter

28.01.2021 23:32:12 10°55'26"Lev kvadratúra Mars

30.01.2021 2:53:11 26°27'34"Lev opozícia Merkúr

30.01.2021 9:02:27 0°00'00"Panna <<<

31.01.2021 5:56:44 12°07'32"Panna trigon Mars


FEBRUÁR


1.02.2021 12:09:38 29°50'50"Panna trigon Venuša

1.02.2021 12:25:12 0°00'00"Váhy <<<

1.02.2021 21:32:25 5°22'37"Váhy trigon Saturn

2.02.2021 5:57:28 10°20'43"Váhy trigon Jupiter

2.02.2021 11:49:29 13°48'36"Váhy trigon Slnko

3.02.2021 7:15:15 25°17'09"Váhy trigon Merkúr

3.02.2021 15:14:28 0°00'00"Škorpión <<<

3.02.2021 19:54:58 2°45'29"Škorpión kvadratúra Venuša

4.02.2021 0:47:11 5°37'46"Škorpión kvadratúra Saturn

4.02.2021 9:39:36 10°51'23"Škorpión kvadratúra Jupiter

4.02.2021 15:50:42 14°29'44"Škorpión opozícia Mars

4.02.2021 18:37:03 16°07'32"Škorpión kvadratúra Slnko

5.02.2021 7:26:35 23°39'21"Škorpión kvadratúra Merkúr

5.02.2021 18:16:25 0°00'00"Strelec <<<

6.02.2021 4:00:06 5°41'10"Strelec sextil Venuša

6.02.2021 4:20:16 5°52'56"Strelec sextil Saturn

6.02.2021 13:44:57 11°22'16"Strelec sextil Jupiter

7.02.2021 1:56:25 18°27'44"Strelec sextil Slnko

7.02.2021 7:16:02 21°33'14"Strelec sextil Merkúr

7.02.2021 21:51:44 0°00'00"Kozorožec <<<

9.02.2021 3:21:06 16°56'27"Kozorožec trigon Mars

10.02.2021 2:20:16 0°00'00"Vodnár <<<

10.02.2021 13:41:55 6°23'46"Vodnár konjunkcia Saturn

10.02.2021 23:10:36 11°41'54"Vodnár konjunkcia Venuša

11.02.2021 0:28:36 12°25'23"Vodnár konjunkcia Jupiter

11.02.2021 8:22:03 16°48'30"Vodnár konjunkcia Merkúr

11.02.2021 10:54:52 18°13'07"Vodnár kvadratúra Mars

11.02.2021 20:05:36 23°16'44"Vodnár konjunkcia Slnko

12.02.2021 8:23:11 0°00'00"Ryby <<<

13.02.2021 20:54:51 19°33'45"Ryby sextil Mars

14.02.2021 16:53:59 0°00'00"Baran <<<

15.02.2021 6:22:46 6°56'16"Baran sextil Saturn

15.02.2021 17:49:58 12°46'22"Baran sextil Merkúr

15.02.2021 19:21:55 13°32'59"Baran sextil Jupiter

16.02.2021 4:39:58 18°14'44"Baran sextil Venuša

17.02.2021 1:16:36 28°33'04"Baran sextil Slnko

17.02.2021 4:11:37 0°00'00"Býk <<<

17.02.2021 18:47:31 7°13'30"Býk kvadratúra Saturn

18.02.2021 3:32:24 11°32'16"Býk kvadratúra Merkúr

18.02.2021 8:50:39 14°08'56"Býk kvadratúra Jupiter

19.02.2021 0:21:08 21°46'31"Býk kvadratúra Venuša

19.02.2021 1:47:50 22°29'09"Býk konjunkcia Mars

19.02.2021 17:03:29 0°00'00"Blíženci <<<

19.02.2021 19:47:16 1°20'49"Blíženci kvadratúra Slnko

20.02.2021 8:14:59 7°30'49"Blíženci trigon Saturn

20.02.2021 15:19:54 11°02'03"Blíženci trigon Merkúr

20.02.2021 22:46:26 14°44'58"Blíženci trigon Jupiter

21.02.2021 19:39:10 25°16'59"Blíženci trigon Venuša

22.02.2021 4:52:42 0°00'00"Rak <<<

22.02.2021 12:46:47 4°04'32"Rak trigon Slnko

24.02.2021 4:58:51 25°24'19"Rak sextil Mars

24.02.2021 13:22:42 0°00'00"Lev <<<

25.02.2021 3:52:01 8°02'50"Lev opozícia Saturn

25.02.2021 10:56:07 12°01'41"Lev opozícia Merkúr

25.02.2021 17:40:18 15°51'18"Lev opozícia Jupiter

26.02.2021 12:31:40 26°43'53"Lev kvadratúra Mars

26.02.2021 18:07:10 0°00'00"Panna <<<

26.02.2021 20:50:17 1°35'46"Panna opozícia Venuša

27.02.2021 9:17:17 8°57'25"Panna opozícia Slnko

28.02.2021 16:57:42 27°59'17"Panna trigon Mars

28.02.2021 20:16:50 0°00'00"Váhy <<<


MAREC


1.03.2021 10:17:03 8°30'30"Váhy trigon Saturn

1.03.2021 20:27:26 14°41'58"Váhy trigon Merkúr

1.03.2021 23:57:15 16°49'40"Váhy trigon Jupiter

2.03.2021 21:38:10 0°00'00"Škorpión <<<

3.03.2021 9:38:36 7°15'36"Škorpión trigon Venuša

3.03.2021 12:04:46 8°43'42"Škorpión kvadratúra Saturn

3.03.2021 19:52:02 13°24'45"Škorpión trigon Slnko

4.03.2021 1:01:20 16°30'11"Škorpión kvadratúra Merkúr

4.03.2021 2:21:30 17°18'10"Škorpión kvadratúra Jupiter

4.03.2021 23:42:43 0°00'00"Strelec <<<

5.03.2021 0:31:55 0°29'04"Strelec opozícia Mars

5.03.2021 14:56:02 8°56'59"Strelec sextil Saturn

5.03.2021 16:58:00 10°08'18"Strelec kvadratúra Venuša

6.03.2021 2:30:09 15°41'35"Strelec kvadratúra Slnko

6.03.2021 6:06:45 17°47'13"Strelec sextil Jupiter

6.03.2021 7:35:26 18°38'34"Strelec sextil Merkúr

7.03.2021 3:20:18 0°00'00"Kozorožec <<<

8.03.2021 2:28:34 13°07'47"Kozorožec sextil Venuša

8.03.2021 11:14:51 18°03'34"Kozorožec sextil Slnko

9.03.2021 8:40:51 0°00'00"Vodnár <<<

9.03.2021 14:22:52 3°09'04"Vodnár trigon Mars

10.03.2021 1:44:54 9°24'14"Vodnár konjunkcia Saturn

10.03.2021 18:57:34 18°47'37"Vodnár konjunkcia Jupiter

11.03.2021 4:31:42 23°58'24"Vodnár konjunkcia Merkúr

11.03.2021 15:43:55 0°00'00"Ryby <<<

12.03.2021 0:16:02 4°33'48"Ryby kvadratúra Mars

13.03.2021 4:29:03 19°28'22"Ryby konjunkcia Venuša

13.03.2021 11:21:07 23°03'35"Ryby konjunkcia Slnko

14.03.2021 0:43:52 0°00'00"Baran <<<

14.03.2021 12:28:07 6°02'14"Baran sextil Mars

14.03.2021 19:58:11 9°52'15"Baran sextil Saturn

15.03.2021 15:40:16 19°51'09"Baran sextil Jupiter

16.03.2021 11:56:15 0°00'00"Býk <<<

16.03.2021 13:30:41 0°47'01"Býk sextil Merkúr

17.03.2021 8:19:42 10°06'34"Býk kvadratúra Saturn

18.03.2021 5:13:53 20°24'05"Býk kvadratúra Jupiter

18.03.2021 17:23:53 26°22'29"Býk sextil Venuša

18.03.2021 21:39:53 28°28'08"Býk sextil Slnko

19.03.2021 0:47:01 0°00'00"Blíženci <<<

19.03.2021 10:27:35 4°45'09"Blíženci kvadratúra Merkúr

19.03.2021 19:25:05 9°09'38"Blíženci konjunkcia Mars

19.03.2021 21:49:27 10°20'46"Blíženci trigon Saturn

20.03.2021 19:13:43 20°56'50"Blíženci trigon Jupiter

21.03.2021 13:03:58 29°53'09"Blíženci kvadratúra Venuša

21.03.2021 13:17:33 0°00'00"Rak <<<

21.03.2021 15:40:22 1°12'08"Rak kvadratúra Slnko

22.03.2021 6:45:39 8°53'11"Rak trigon Merkúr

23.03.2021 22:56:07 0°00'00"Lev <<<

24.03.2021 4:49:38 3°11'30"Lev trigon Venuša

24.03.2021 5:53:54 3°46'29"Lev trigon Slnko

24.03.2021 18:38:04 10°46'40"Lev opozícia Saturn

24.03.2021 21:08:28 12°10'17"Lev sextil Mars

25.03.2021 14:27:29 21°56'28"Lev opozícia Jupiter

26.03.2021 4:25:25 0°00'00"Panna <<<

27.03.2021 3:16:14 13°30'52"Panna kvadratúra Mars

27.03.2021 8:36:59 16°43'52"Panna opozícia Merkúr

28.03.2021 6:22:13 0°00'00"Váhy <<<

28.03.2021 19:48:08 8°18'27"Váhy opozícia Slnko

28.03.2021 20:54:46 8°59'51"Váhy opozícia Venuša

29.03.2021 0:20:47 11°07'57"Váhy trigon Saturn

29.03.2021 6:12:07 14°46'50"Váhy trigon Mars

29.03.2021 19:01:02 22°47'07"Váhy trigon Jupiter

30.03.2021 6:33:17 0°00'00"Škorpión <<<

31.03.2021 0:39:23 11°17'38"Škorpión kvadratúra Saturn

31.03.2021 19:51:58 23°11'13"Škorpión kvadratúra Jupiter

31.03.2021 21:35:15 24°14'45"Škorpión trigon Merkúr

1.04.2021 6:58:36 0°00'00"Strelec <<<


APRÍL GMT +2 (letný čas)


1.04.2021 7:58:36 0°00'00"Strelec <<<

2.04.2021 2:52:48 11°27'12"Strelec sextil Saturn

2.04.2021 4:45:49 12°35'04"Strelec trigon Slnko

2.04.2021 7:56:03 14°29'00"Strelec trigon Venuša

2.04.2021 12:40:09 17°18'30"Strelec opozícia Mars

2.04.2021 23:17:05 23°35'44"Strelec sextil Jupiter

3.04.2021 7:23:29 28°21'08"Strelec kvadratúra Merkúr

3.04.2021 10:12:55 0°00'00"Kozorožec <<<

4.04.2021 12:02:24 14°51'17"Kozorožec kvadratúra Slnko

4.04.2021 16:33:05 17°24'38"Kozorožec kvadratúra Venuša

5.04.2021 15:03:30 0°00'00"Vodnár <<<

5.04.2021 20:18:59 2°54'14"Vodnár sextil Merkúr

6.04.2021 12:32:10 11°46'44"Vodnár konjunkcia Saturn

6.04.2021 22:39:40 17°15'33"Vodnár sextil Slnko

7.04.2021 3:55:17 20°05'22"Vodnár trigon Mars

7.04.2021 4:43:28 20°31'14"Vodnár sextil Venuša

7.04.2021 12:04:40 24°27'20"Vodnár konjunkcia Jupiter

7.04.2021 22:30:19 0°00'00"Ryby <<<

9.04.2021 15:48:43 21°35'24"Ryby kvadratúra Mars

10.04.2021 8:11:05 0°00'00"Baran <<<

11.04.2021 8:00:34 12°06'22"Baran sextil Saturn

11.04.2021 10:45:54 13°29'49"Baran konjunkcia Merkúr

12.04.2021 4:30:48 22°24'42"Baran konjunkcia Slnko

12.04.2021 5:59:26 23°09'02"Baran sextil Mars

12.04.2021 10:24:08 25°21'15"Baran sextil Jupiter

12.04.2021 14:06:21 27°12'04"Baran konjunkcia Venuša

12.04.2021 19:43:45 0°00'00"Býk <<<

13.04.2021 20:30:08 12°15'55"Býk kvadratúra Saturn

15.04.2021 0:02:04 25°48'22"Býk kvadratúra Jupiter

15.04.2021 8:34:53 0°00'00"Blíženci <<<

16.04.2021 9:52:31 12°25'04"Blíženci trigon Saturn

17.04.2021 13:04:37 25°50'55"Blíženci sextil Merkúr

17.04.2021 13:52:51 26°14'52"Blíženci trigon Jupiter

17.04.2021 14:08:12 26°22'30"Blíženci konjunkcia Mars

17.04.2021 17:02:46 27°49'16"Blíženci sextil Slnko

17.04.2021 21:25:17 0°00'00"Rak <<<

18.04.2021 5:49:11 4°11'55"Rak sextil Venuša

20.04.2021 8:10:30 0°00'00"Lev <<<

20.04.2021 8:58:52 0°25'27"Lev kvadratúra Slnko

20.04.2021 12:08:13 2°05'20"Lev kvadratúra Merkúr

20.04.2021 22:21:02 7°31'20"Lev kvadratúra Venuša

21.04.2021 7:55:44 12°41'06"Lev opozícia Saturn

22.04.2021 9:54:26 27°02'36"Lev opozícia Jupiter

22.04.2021 14:04:45 29°24'02"Lev sextil Mars

22.04.2021 15:08:11 0°00'00"Panna <<<

22.04.2021 20:05:56 2°49'38"Panna trigon Slnko

23.04.2021 4:47:21 7°49'41"Panna trigon Merkúr

23.04.2021 9:30:06 10°34'00"Panna trigon Venuša

24.04.2021 18:05:47 0°00'00"Váhy <<<

24.04.2021 19:19:14 0°44'44"Váhy kvadratúra Mars

25.04.2021 15:02:24 12°53'22"Váhy trigon Saturn

26.04.2021 14:39:33 27°41'50"Váhy trigon Jupiter

26.04.2021 18:18:17 0°00'00"Škorpión <<<

26.04.2021 21:29:19 2°00'49"Škorpión trigon Mars

27.04.2021 5:31:29 7°06'13"Škorpión opozícia Slnko

27.04.2021 14:47:01 12°58'30"Škorpión kvadratúra Saturn

27.04.2021 19:35:13 16°01'14"Škorpión opozícia Venuša

27.04.2021 22:23:32 17°47'54"Škorpión opozícia Merkúr

28.04.2021 14:31:20 27°59'44"Škorpión kvadratúra Jupiter

28.04.2021 17:42:18 0°00'00"Strelec <<<

29.04.2021 14:35:23 13°03'16"Strelec sextil Saturn

30.04.2021 15:26:28 28°17'29"Strelec sextil Jupiter

30.04.2021 18:16:03 0°00'00"Kozorožec <<<


MÁJ


1.05.2021 13:11:45 11°17'59"Kozorožec trigon Slnko

2.05.2021 6:41:58 21°31'16"Kozorožec trigon Venuša

2.05.2021 16:37:40 27°13'15"Kozorožec trigon Merkúr

2.05.2021 21:30:51 0°00'00"Vodnár <<<

3.05.2021 21:08:13 13°12'17"Vodnár konjunkcia Saturn

3.05.2021 21:50:02 13°35'19"Vodnár kvadratúra Slnko

4.05.2021 17:59:29 24°33'49"Vodnár kvadratúra Venuša

5.05.2021 2:05:20 28°54'19"Vodnár konjunkcia Jupiter

5.05.2021 4:08:28 0°00'00"Ryby <<<

5.05.2021 7:54:24 2°00'11"Ryby kvadratúra Merkúr

5.05.2021 18:07:18 7°23'59"Ryby trigon Mars

6.05.2021 10:40:59 16°02'43"Ryby sextil Slnko

7.05.2021 9:36:11 27°49'33"Ryby sextil Venuša

7.05.2021 13:52:24 0°00'00"Baran <<<

8.05.2021 3:00:32 6°39'11"Baran sextil Merkúr

8.05.2021 7:35:12 8°57'36"Baran kvadratúra Mars

8.05.2021 16:18:14 13°20'19"Baran sextil Saturn

10.05.2021 0:50:00 29°32'07"Baran sextil Jupiter

10.05.2021 1:46:20 0°00'00"Býk <<<

10.05.2021 23:11:49 10°34'36"Býk sextil Mars

11.05.2021 4:55:12 13°23'39"Býk kvadratúra Saturn

11.05.2021 20:59:44 21°17'51"Býk konjunkcia Slnko

12.05.2021 14:23:09 29°50'19"Býk kvadratúra Jupiter

12.05.2021 14:42:53 0°00'00"Blíženci <<<

13.05.2021 0:20:25 4°43'44"Blíženci konjunkcia Venuša

13.05.2021 18:02:47 13°26'24"Blíženci trigon Saturn

13.05.2021 20:32:23 14°40'07"Blíženci konjunkcia Merkúr

15.05.2021 3:30:20 0°00'00"Rak <<<

15.05.2021 3:45:20 0°07'28"Rak trigon Jupiter

16.05.2021 7:05:54 13°49'54"Rak konjunkcia Mars

17.05.2021 8:05:00 26°34'06"Rak sextil Slnko

17.05.2021 14:43:52 0°00'00"Lev <<<

18.05.2021 12:42:39 11°30'06"Lev sextil Venuša

18.05.2021 16:28:37 13°29'55"Lev opozícia Saturn

19.05.2021 4:55:11 20°09'21"Lev sextil Merkúr

19.05.2021 21:12:35 29°01'17"Lev kvadratúra Slnko

19.05.2021 22:59:16 0°00'00"Panna <<<

20.05.2021 0:06:42 0°37'11"Panna opozícia Jupiter

21.05.2021 1:00:44 14°35'00"Panna kvadratúra Venuša

21.05.2021 4:57:14 16°50'09"Panna sextil Mars

21.05.2021 13:47:17 21°55'39"Panna kvadratúra Merkúr

22.05.2021 3:35:20 0°00'00"Váhy <<<

22.05.2021 5:46:08 1°17'18"Váhy trigon Slnko

23.05.2021 2:10:49 13°31'01"Váhy trigon Saturn

23.05.2021 8:36:00 17°25'20"Váhy trigon Venuša

23.05.2021 9:50:58 18°11'07"Váhy kvadratúra Mars

23.05.2021 17:59:15 23°10'45"Váhy trigon Merkúr

24.05.2021 5:00:24 0°00'00"Škorpión <<<

24.05.2021 6:37:10 1°00'13"Škorpión trigon Jupiter

25.05.2021 2:35:05 13°30'54"Škorpión kvadratúra Saturn

25.05.2021 12:00:45 19°27'56"Škorpión trigon Mars

26.05.2021 4:39:16 0°00'00"Strelec <<<

26.05.2021 6:29:41 1°09'56"Strelec kvadratúra Jupiter

26.05.2021 13:13:49 5°25'46"Strelec opozícia Slnko

27.05.2021 2:01:08 13°30'24"Strelec sextil Saturn

27.05.2021 16:42:58 22°44'03"Strelec opozícia Venuša

27.05.2021 19:35:23 24°31'43"Strelec opozícia Merkúr

28.05.2021 4:23:20 0°00'00"Kozorožec <<<

28.05.2021 6:30:57 1°19'00"Kozorožec sextil Jupiter

29.05.2021 16:35:52 22°02'07"Kozorožec opozícia Mars

30.05.2021 6:04:16 0°00'00"Vodnár <<<

30.05.2021 22:42:49 9°38'42"Vodnár trigon Slnko

31.05.2021 5:25:03 13°28'09"Vodnár konjunkcia Saturn


JÚN


1.06.2021 8:13:33 28°25'02"Vodnár trigon Venuša

1.06.2021 11:07:19 0°00'00"Ryby <<<

1.06.2021 14:03:59 1°36'12"Ryby konjunkcia Jupiter

2.06.2021 9:24:20 11°59'19"Ryby kvadratúra Slnko

3.06.2021 8:23:56 24°02'18"Ryby kvadratúra Merkúr

3.06.2021 10:08:24 24°56'21"Ryby trigon Mars

3.06.2021 19:58:34 0°00'00"Baran <<<

3.06.2021 23:08:40 1°37'14"Baran kvadratúra Venuša

4.06.2021 22:23:58 13°23'34"Baran sextil Saturn

5.06.2021 0:37:48 14°30'43"Baran sextil Slnko

5.06.2021 17:56:24 23°08'56"Baran sextil Merkúr

6.06.2021 0:47:01 26°32'37"Baran kvadratúra Mars

6.06.2021 7:46:14 0°00'00"Býk <<<

6.06.2021 11:32:22 1°51'40"Býk sextil Jupiter

6.06.2021 17:56:45 5°01'12"Býk sextil Venuša

7.06.2021 10:51:23 13°20'15"Býk kvadratúra Saturn

8.06.2021 17:06:42 28°11'33"Býk sextil Mars

8.06.2021 20:47:25 0°00'00"Blíženci <<<

9.06.2021 0:47:23 1°57'59"Blíženci kvadratúra Jupiter

9.06.2021 23:43:36 13°16'20"Blíženci trigon Saturn

10.06.2021 12:52:35 19°47'07"Blíženci konjunkcia Slnko

10.06.2021 14:37:11 20°39'02"Blíženci konjunkcia Merkúr

11.06.2021 9:22:28 0°00'00"Rak <<<

11.06.2021 13:28:02 2°03'01"Rak trigon Jupiter

12.06.2021 8:59:07 11°53'06"Rak konjunkcia Venuša

13.06.2021 20:22:21 0°00'00"Lev <<<

13.06.2021 23:07:32 1°25'37"Lev konjunkcia Mars

14.06.2021 21:28:16 13°07'06"Lev opozícia Saturn

15.06.2021 6:57:51 18°08'52"Lev sextil Merkúr

15.06.2021 19:27:07 24°49'34"Lev sextil Slnko

16.06.2021 5:01:56 0°00'00"Panna <<<

16.06.2021 8:59:47 2°09'16"Panna opozícia Jupiter

17.06.2021 12:16:09 17°12'03"Panna kvadratúra Merkúr

17.06.2021 14:07:11 18°14'12"Panna sextil Venuša

18.06.2021 5:54:13 27°09'06"Panna kvadratúra Slnko

18.06.2021 10:53:33 0°00'00"Váhy <<<

18.06.2021 18:32:18 4°23'38"Váhy sextil Mars

19.06.2021 9:15:07 12°56'49"Váhy trigon Saturn

19.06.2021 15:22:25 16°32'36"Váhy trigon Merkúr

19.06.2021 23:07:18 21°07'35"Váhy kvadratúra Venuša

20.06.2021 12:51:43 29°20'14"Váhy trigon Slnko

20.06.2021 13:57:50 0°00'00"Škorpión <<<

20.06.2021 17:35:15 2°11'04"Škorpión trigon Jupiter

20.06.2021 23:29:22 5°45'23"Škorpión kvadratúra Mars

21.06.2021 11:08:37 12°51'31"Škorpión kvadratúra Saturn

22.06.2021 5:00:48 23°51'23"Škorpión trigon Venuša

22.06.2021 14:55:24 0°00'00"Strelec <<<

22.06.2021 18:25:38 2°10'40"Strelec kvadratúra Jupiter

23.06.2021 2:16:33 7°03'50"Strelec trigon Mars

23.06.2021 11:25:20 12°46'02"Strelec sextil Saturn

23.06.2021 16:50:16 16°08'46"Strelec opozícia Merkúr

24.06.2021 15:04:45 0°00'00"Kozorožec <<<

24.06.2021 18:33:24 2°09'30"Kozorožec sextil Jupiter

24.06.2021 20:39:38 3°27'44"Kozorožec opozícia Slnko

26.06.2021 14:49:15 29°12'36"Kozorožec opozícia Venuša

26.06.2021 16:08:23 0°00'00"Vodnár <<<

27.06.2021 8:29:24 9°41'54"Vodnár opozícia Mars

27.06.2021 13:23:18 12°34'01"Vodnár konjunkcia Saturn

27.06.2021 21:07:29 17°03'44"Vodnár trigon Merkúr

28.06.2021 19:50:39 0°00'00"Ryby <<<

28.06.2021 23:33:17 2°04'31"Ryby konjunkcia Jupiter

29.06.2021 9:53:28 7°48'04"Ryby trigon Slnko

30.06.2021 4:59:33 18°10'28"Ryby kvadratúra Merkúr

1.07.2021 3:21:07 0°00'00"Baran <<<


JÚL


1.07.2021 3:21:07 0°00'00"Baran <<<

1.07.2021 13:22:11 5°11'56"Baran trigon Venuša

1.07.2021 23:10:34 10°14'08"Baran kvadratúra Slnko

2.07.2021 3:15:32 12°19'07"Baran sextil Saturn

2.07.2021 3:57:58 12°40'43"Baran trigon Mars

2.07.2021 18:12:07 19°52'46"Baran sextil Merkúr

3.07.2021 14:27:39 0°00'00"Býk <<<

3.07.2021 18:19:00 1°54'46"Býk sextil Jupiter

4.07.2021 7:44:26 8°32'51"Býk kvadratúra Venuša

4.07.2021 15:06:11 12°10'26"Býk kvadratúra Saturn

4.07.2021 16:25:59 12°49'41"Býk sextil Slnko

4.07.2021 19:28:00 14°19'12"Býk kvadratúra Mars

6.07.2021 3:23:36 0°00'00"Blíženci <<<

6.07.2021 7:03:00 1°47'52"Blíženci kvadratúra Jupiter

7.07.2021 3:41:14 11°58'22"Blíženci sextil Venuša

7.07.2021 3:47:03 12°01'14"Blíženci trigon Saturn

7.07.2021 11:47:12 15°59'05"Blíženci sextil Mars

8.07.2021 6:19:56 25°13'30"Blíženci konjunkcia Merkúr

8.07.2021 15:50:48 0°00'00"Rak <<<

8.07.2021 19:09:03 1°39'52"Rak trigon Jupiter

10.07.2021 3:16:34 18°01'40"Rak konjunkcia Slnko

11.07.2021 2:20:29 0°00'00"Lev <<<

12.07.2021 0:32:11 11°42'35"Lev opozícia Saturn

12.07.2021 13:13:58 18°29'36"Lev konjunkcia Venuša

12.07.2021 14:29:03 19°09'55"Lev konjunkcia Mars

13.07.2021 10:30:26 0°00'00"Panna <<<

13.07.2021 13:00:07 1°21'39"Panna opozícia Jupiter

13.07.2021 15:04:50 2°29'47"Panna sextil Merkúr

15.07.2021 3:46:25 22°49'03"Panna sextil Slnko

15.07.2021 16:31:29 0°00'00"Váhy <<<

16.07.2021 4:09:10 6°36'15"Váhy kvadratúra Merkúr

16.07.2021 12:32:57 11°24'19"Váhy trigon Saturn

17.07.2021 7:04:07 22°05'23"Váhy sextil Mars

17.07.2021 11:03:46 24°24'40"Váhy sextil Venuša

17.07.2021 12:10:35 25°03'34"Váhy kvadratúra Slnko

17.07.2021 20:38:14 0°00'00"Škorpión <<<

17.07.2021 22:23:00 1°01'22"Škorpión trigon Jupiter

18.07.2021 15:12:58 10°56'25"Škorpión trigon Merkúr

18.07.2021 15:45:00 11°15'23"Škorpión kvadratúra Saturn

19.07.2021 12:15:28 23°28'23"Škorpión kvadratúra Mars

19.07.2021 18:27:04 27°11'16"Škorpión kvadratúra Venuša

19.07.2021 18:30:11 27°13'09"Škorpión trigon Slnko

19.07.2021 23:07:40 0°00'00"Strelec <<<

20.07.2021 0:31:47 0°50'39"Strelec kvadratúra Jupiter

20.07.2021 17:31:11 11°06'35"Strelec sextil Saturn

21.07.2021 16:05:42 24°49'21"Strelec trigon Mars

22.07.2021 0:25:28 29°53'26"Strelec trigon Venuša

22.07.2021 0:36:15 0°00'00"Kozorožec <<<

22.07.2021 1:41:10 0°39'30"Kozorožec sextil Jupiter

23.07.2021 9:53:16 20°11'38"Kozorožec opozícia Merkúr

24.07.2021 2:12:22 0°00'00"Vodnár <<<

24.07.2021 4:36:50 1°26'19"Vodnár opozícia Slnko

24.07.2021 20:24:35 10°48'44"Vodnár konjunkcia Saturn

26.07.2021 1:13:34 27°33'46"Vodnár opozícia Mars

26.07.2021 5:29:41 0°00'00"Ryby <<<

26.07.2021 5:55:54 0°14'56"Ryby konjunkcia Jupiter

26.07.2021 15:03:58 5°25'14"Ryby opozícia Venuša

28.07.2021 11:57:33 0°00'00"Baran <<<

28.07.2021 13:41:39 0°55'21"Baran trigon Merkúr

28.07.2021 23:18:54 6°00'12"Baran trigon Slnko

29.07.2021 7:53:13 10°28'58"Baran sextil Saturn

30.07.2021 21:37:54 29°44'55"Baran sextil Jupiter

30.07.2021 22:07:56 0°00'00"Býk <<<

30.07.2021 23:25:47 0°39'03"Býk trigon Mars

31.07.2021 12:23:59 7°07'37"Býk kvadratúra Merkúr

31.07.2021 15:15:57 8°33'04"Býk kvadratúra Slnko

31.07.2021 18:47:30 10°18'02"Býk kvadratúra Saturn

31.07.2021 21:40:52 11°43'55"Býk trigon Venuša


august


2.08.2021 9:40:36 29°27'46"Býk kvadratúra Jupiter

2.08.2021 10:46:12 0°00'00"Blíženci <<<

2.08.2021 15:30:22 2°19'41"Blíženci kvadratúra Mars

3.08.2021 7:19:02 10°06'46"Blíženci trigon Saturn

3.08.2021 9:30:15 11°11'31"Blíženci sextil Slnko

3.08.2021 14:12:24 13°30'54"Blíženci sextil Merkúr

3.08.2021 17:24:41 15°06'01"Blíženci kvadratúra Venuša

4.08.2021 21:37:38 29°10'01"Blíženci trigon Jupiter

4.08.2021 23:16:59 0°00'00"Rak <<<

5.08.2021 7:12:22 3°59'54"Rak sextil Mars

6.08.2021 11:17:22 18°22'17"Rak sextil Venuša

7.08.2021 9:31:19 0°00'00"Lev <<<

8.08.2021 3:49:45 9°45'11"Lev opozícia Saturn

8.08.2021 15:50:04 16°14'09"Lev konjunkcia Slnko

9.08.2021 7:45:13 24°56'09"Lev konjunkcia Merkúr

9.08.2021 14:22:30 28°35'17"Lev opozícia Jupiter

9.08.2021 16:55:33 0°00'00"Panna <<<

10.08.2021 5:42:06 7°06'42"Panna konjunkcia Mars

11.08.2021 12:15:23 24°21'49"Panna konjunkcia Venuša

11.08.2021 22:07:40 0°00'00"Váhy <<<

12.08.2021 14:32:23 9°25'38"Váhy trigon Saturn

13.08.2021 10:13:09 20°48'35"Váhy sextil Slnko

13.08.2021 22:38:36 28°01'57"Váhy trigon Jupiter

14.08.2021 2:01:14 0°00'00"Škorpión <<<

14.08.2021 9:32:58 4°23'34"Škorpión sextil Merkúr

14.08.2021 17:53:53 9°16'23"Škorpión kvadratúra Saturn

14.08.2021 19:07:48 9°59'39"Škorpión sextil Mars

15.08.2021 17:19:33 23°00'55"Škorpión kvadratúra Slnko

16.08.2021 1:23:08 27°45'27"Škorpión kvadratúra Jupiter

16.08.2021 5:04:45 29°55'58"Škorpión sextil Venuša

16.08.2021 5:11:35 0°00'00"Strelec <<<

16.08.2021 19:56:41 8°42'01"Strelec kvadratúra Merkúr

16.08.2021 20:39:38 9°07'23"Strelec sextil Saturn

17.08.2021 0:31:16 11°24'11"Strelec kvadratúra Mars

17.08.2021 23:51:05 25°11'57"Strelec trigon Slnko

18.08.2021 3:42:41 27°29'00"Strelec sextil Jupiter

18.08.2021 7:57:50 0°00'00"Kozorožec <<<

18.08.2021 12:27:24 2°39'31"Kozorožec kvadratúra Venuša

19.08.2021 5:36:56 12°48'22"Kozorožec trigon Mars

19.08.2021 5:37:42 12°48'49"Kozorožec trigon Merkúr

20.08.2021 10:48:43 0°00'00"Vodnár <<<

20.08.2021 20:01:11 5°23'18"Vodnár trigon Venuša

21.08.2021 1:55:25 8°49'52"Vodnár konjunkcia Saturn

22.08.2021 9:18:28 26°55'43"Vodnár konjunkcia Jupiter

22.08.2021 14:01:54 29°37'00"Vodnár opozícia Slnko

22.08.2021 14:42:24 0°00'00"Ryby <<<

23.08.2021 18:42:38 15°41'39"Ryby opozícia Mars

24.08.2021 4:02:36 20°49'44"Ryby opozícia Merkúr

24.08.2021 20:56:47 0°00'00"Baran <<<

25.08.2021 12:57:43 8°32'10"Baran sextil Saturn

25.08.2021 17:56:45 11°09'46"Baran opozícia Venuša

26.08.2021 23:14:16 26°19'57"Baran sextil Jupiter

27.08.2021 6:26:35 0°00'00"Býk <<<

27.08.2021 15:19:19 4°29'22"Býk trigon Slnko

27.08.2021 23:04:14 8°22'58"Býk kvadratúra Saturn

28.08.2021 20:14:08 18°55'15"Býk trigon Mars

29.08.2021 10:36:06 26°00'56"Býk kvadratúra Jupiter

29.08.2021 16:58:28 29°09'13"Býk trigon Merkúr

29.08.2021 18:41:42 0°00'00"Blíženci <<<

30.08.2021 9:13:10 7°08'31"Blíženci kvadratúra Slnko

30.08.2021 11:25:50 8°13'44"Blíženci trigon Saturn

31.08.2021 6:30:00 17°37'18"Blíženci trigon Venuša

31.08.2021 12:35:40 20°38'03"Blíženci kvadratúra Mars

31.08.2021 22:48:19 25°41'59"Blíženci trigon Jupiter

1.09.2021 7:25:46 0°00'00"Rak <<<


september


1.09.2021 7:25:46 0°00'00"Rak <<<

1.09.2021 13:46:24 3°10'43"Rak kvadratúra Merkúr

2.09.2021 2:52:15 9°47'18"Rak sextil Slnko

3.09.2021 0:24:06 20°49'12"Rak kvadratúra Venuša

3.09.2021 3:16:03 22°18'22"Rak sextil Mars

3.09.2021 17:58:06 0°00'00"Lev <<<

4.09.2021 6:45:07 6°47'33"Lev sextil Merkúr

4.09.2021 8:54:32 7°56'53"Lev opozícia Saturn

5.09.2021 13:58:23 23°48'00"Lev sextil Venuša

5.09.2021 16:21:33 25°07'28"Lev opozícia Jupiter

6.09.2021 1:05:31 0°00'00"Panna <<<

7.09.2021 2:51:41 14°38'06"Panna konjunkcia Slnko

7.09.2021 21:23:28 25°21'30"Panna konjunkcia Mars

8.09.2021 5:20:22 0°00'00"Váhy <<<

8.09.2021 18:28:49 7°43'07"Váhy trigon Saturn

9.09.2021 3:00:40 12°45'14"Váhy konjunkcia Merkúr

9.09.2021 23:02:57 24°38'00"Váhy trigon Jupiter

10.09.2021 6:47:46 29°14'18"Váhy konjunkcia Venuša

10.09.2021 8:04:37 0°00'00"Škorpión <<<

10.09.2021 20:52:56 7°37'03"Škorpión kvadratúra Saturn

11.09.2021 16:07:34 19°03'33"Škorpión sextil Slnko

12.09.2021 1:08:03 24°24'23"Škorpión kvadratúra Jupiter

12.09.2021 7:32:39 28°12'23"Škorpión sextil Mars

12.09.2021 10:34:22 0°00'00"Strelec <<<

12.09.2021 23:17:43 7°31'20"Strelec sextil Saturn

13.09.2021 16:30:37 17°39'45"Strelec sextil Merkúr

13.09.2021 22:39:18 21°16'14"Strelec kvadratúra Slnko

14.09.2021 3:37:44 24°11'12"Strelec sextil Jupiter

14.09.2021 12:57:20 29°38'33"Strelec kvadratúra Mars

14.09.2021 13:34:03 0°00'00"Kozorožec <<<

14.09.2021 21:20:32 4°32'07"Kozorožec sextil Venuša

15.09.2021 23:40:48 19°48'47"Kozorožec kvadratúra Merkúr

16.09.2021 6:06:40 23°31'18"Kozorožec trigon Slnko

16.09.2021 17:22:58 0°00'00"Vodnár <<<

16.09.2021 19:18:50 1°06'25"Vodnár trigon Mars

17.09.2021 6:02:28 7°14'19"Vodnár kvadratúra Venuša

17.09.2021 6:13:49 7°20'47"Vodnár konjunkcia Saturn

18.09.2021 7:36:02 21°43'20"Vodnár trigon Merkúr

18.09.2021 11:14:17 23°46'03"Vodnár konjunkcia Jupiter

18.09.2021 22:22:18 0°00'00"Ryby <<<

19.09.2021 16:25:34 10°00'42"Ryby trigon Venuša

21.09.2021 1:54:38 28°13'50"Ryby opozícia Slnko

21.09.2021 5:12:41 0°00'00"Baran <<<

21.09.2021 13:02:25 4°10'38"Baran opozícia Mars

21.09.2021 18:43:05 7°11'22"Baran sextil Saturn

23.09.2021 1:42:13 23°22'16"Baran sextil Jupiter

23.09.2021 4:04:38 24°35'36"Baran opozícia Merkúr

23.09.2021 14:37:57 0°00'00"Býk <<<

24.09.2021 4:39:42 7°07'05"Býk kvadratúra Saturn

24.09.2021 22:15:30 15°56'56"Býk opozícia Venuša

25.09.2021 12:48:30 23°10'59"Býk kvadratúra Jupiter

26.09.2021 2:36:21 0°00'00"Blíženci <<<

26.09.2021 9:35:06 3°26'12"Blíženci trigon Slnko

26.09.2021 16:56:27 7°03'12"Blíženci trigon Saturn

26.09.2021 17:58:45 7°33'49"Blíženci trigon Mars

28.09.2021 1:24:31 23°00'28"Blíženci trigon Jupiter

28.09.2021 6:18:14 25°25'14"Blíženci trigon Merkúr

28.09.2021 15:34:15 0°00'00"Rak <<<

29.09.2021 3:57:05 6°08'59"Rak kvadratúra Slnko

29.09.2021 10:16:54 9°18'43"Rak kvadratúra Mars

30.09.2021 11:43:57 22°11'02"Rak trigon Venuša

30.09.2021 16:48:35 24°47'17"Rak kvadratúra Merkúr

1.10.2021 2:53:26 0°00'00"Lev <<<


OKTÓBER


1.10.2021 2:53:26 0°00'00"Lev <<<

1.10.2021 16:09:54 6°57'17"Lev opozícia Saturn

1.10.2021 19:33:59 8°45'17"Lev sextil Slnko

1.10.2021 23:45:56 10°59'15"Lev sextil Mars

2.10.2021 21:28:35 22°43'32"Lev opozícia Jupiter

2.10.2021 22:56:58 23°32'04"Lev sextil Merkúr

3.10.2021 1:42:42 25°03'18"Lev kvadratúra Venuša

3.10.2021 10:37:33 0°00'00"Panna <<<

5.10.2021 10:46:05 27°40'58"Panna sextil Venuša

5.10.2021 14:40:57 0°00'00"Váhy <<<

6.10.2021 2:15:32 6°54'02"Váhy trigon Saturn

6.10.2021 13:05:20 13°24'52"Váhy konjunkcia Slnko

6.10.2021 14:03:45 14°00'09"Váhy konjunkcia Mars

6.10.2021 23:39:48 19°49'08"Váhy konjunkcia Merkúr

7.10.2021 4:08:00 22°32'13"Váhy trigon Jupiter

7.10.2021 16:21:58 0°00'00"Škorpión <<<

8.10.2021 3:37:07 6°53'11"Škorpión kvadratúra Saturn

9.10.2021 5:03:44 22°28'04"Škorpión kvadratúra Jupiter

9.10.2021 17:24:04 0°00'00"Strelec <<<

9.10.2021 21:36:35 2°33'43"Strelec konjunkcia Venuša

10.10.2021 4:43:05 6°52'46"Strelec sextil Saturn

10.10.2021 18:49:00 15°23'59"Strelec sextil Merkúr

10.10.2021 21:11:50 16°49'55"Strelec sextil Mars

10.10.2021 22:44:44 17°45'45"Strelec sextil Slnko

11.10.2021 6:30:15 22°24'44"Strelec sextil Jupiter

11.10.2021 19:14:52 0°00'00"Kozorožec <<<

12.10.2021 17:50:29 13°17'26"Kozorožec kvadratúra Merkúr

13.10.2021 2:26:55 18°17'48"Kozorožec kvadratúra Mars

13.10.2021 5:25:04 20°00'59"Kozorožec kvadratúra Slnko

13.10.2021 22:47:13 0°00'00"Vodnár <<<

14.10.2021 10:54:08 6°53'16"Vodnár konjunkcia Saturn

14.10.2021 12:03:14 7°32'21"Vodnár sextil Venuša

14.10.2021 19:08:37 11°32'17"Vodnár trigon Merkúr

15.10.2021 9:57:27 19°49'35"Vodnár trigon Mars

15.10.2021 14:29:04 22°20'30"Vodnár konjunkcia Jupiter

15.10.2021 14:32:34 22°22'26"Vodnár trigon Slnko

16.10.2021 4:21:37 0°00'00"Ryby <<<

16.10.2021 22:59:18 10°09'46"Ryby kvadratúra Venuša

18.10.2021 12:03:57 0°00'00"Baran <<<

19.10.2021 1:14:50 6°55'50"Baran sextil Saturn

19.10.2021 7:25:37 10°09'29"Baran opozícia Merkúr

19.10.2021 12:39:43 12°52'55"Baran trigon Venuša

20.10.2021 6:58:32 22°20'10"Baran sextil Jupiter

20.10.2021 8:28:09 23°06'07"Baran opozícia Mars

20.10.2021 16:56:37 27°26'06"Baran opozícia Slnko

20.10.2021 21:58:55 0°00'00"Býk <<<

21.10.2021 11:44:44 6°58'04"Býk kvadratúra Saturn

22.10.2021 18:31:27 22°21'46"Býk kvadratúra Jupiter

23.10.2021 9:57:06 0°00'00"Blíženci <<<

24.10.2021 0:11:36 7°01'00"Blíženci trigon Saturn

24.10.2021 12:16:50 12°57'19"Blíženci trigon Merkúr

24.10.2021 23:42:01 18°33'31"Blíženci opozícia Venuša

25.10.2021 7:33:14 22°24'42"Blíženci trigon Jupiter

25.10.2021 16:10:54 26°38'52"Blíženci trigon Mars

25.10.2021 23:00:04 0°00'00"Rak <<<

26.10.2021 4:54:23 2°54'27"Rak trigon Slnko

27.10.2021 7:09:49 15°54'58"Rak kvadratúra Merkúr

28.10.2021 8:01:44 28°25'37"Rak kvadratúra Mars

28.10.2021 11:07:11 0°00'00"Lev <<<

28.10.2021 22:05:06 5°37'02"Lev kvadratúra Slnko

29.10.2021 1:02:53 7°08'45"Lev opozícia Saturn

30.10.2021 0:31:44 19°26'30"Lev sextil Merkúr

30.10.2021 6:23:38 22°34'06"Lev opozícia Jupiter

30.10.2021 9:04:49 24°00'30"Lev trigon Venuša

30.10.2021 20:09:21 0°00'00"Panna <<<

30.10.2021 20:21:42 0°06'44"Panna sextil Mars

31.10.2021 10:57:32 8°09'07"Panna sextil Slnko


NOVEMBER GMT +1 (zimný čas)


1.11.2021 18:00:15 26°23'26"Panna kvadratúra Venuša

2.11.2021 0:10:55 0°00'00"Váhy <<<

2.11.2021 12:31:24 7°17'50"Váhy trigon Saturn

3.11.2021 14:07:39 22°46'21"Váhy trigon Jupiter

3.11.2021 20:26:50 26°39'09"Váhy konjunkcia Merkúr

3.11.2021 23:32:10 28°33'23"Váhy sextil Venuša

4.11.2021 1:52:26 0°00'00"Škorpión <<<

4.11.2021 6:55:20 3°07'35"Škorpión konjunkcia Mars

4.11.2021 13:45:38 7°22'37"Škorpión kvadratúra Saturn

4.11.2021 22:14:33 12°40'13"Škorpión konjunkcia Slnko

5.11.2021 14:32:43 22°53'17"Škorpión kvadratúra Jupiter

6.11.2021 1:52:20 0°00'00"Strelec <<<

6.11.2021 13:46:03 7°27'40"Strelec sextil Saturn

7.11.2021 14:43:41 23°00'57"Strelec sextil Jupiter

8.11.2021 2:03:17 0°00'00"Kozorožec <<<

8.11.2021 6:18:28 2°36'25"Kozorožec konjunkcia Venuša

8.11.2021 8:12:42 3°46'17"Kozorožec sextil Merkúr

8.11.2021 11:48:27 5°57'54"Kozorožec sextil Mars

9.11.2021 6:06:08 17°00'49"Kozorožec sextil Slnko

10.11.2021 4:03:01 0°00'00"Vodnár <<<

10.11.2021 16:54:24 7°27'47"Vodnár kvadratúra Mars

10.11.2021 17:08:04 7°35'40"Vodnár kvadratúra Merkúr

10.11.2021 17:14:25 7°39'19"Vodnár konjunkcia Saturn

11.11.2021 13:45:58 19°20'41"Vodnár kvadratúra Slnko

11.11.2021 20:52:12 23°19'42"Vodnár konjunkcia Jupiter

12.11.2021 8:53:29 0°00'00"Ryby <<<

12.11.2021 21:17:42 6°47'43"Ryby sextil Venuša

13.11.2021 1:28:05 9°03'44"Ryby trigon Mars

13.11.2021 6:22:36 11°43'01"Ryby trigon Merkúr

14.11.2021 1:18:32 21°50'26"Ryby trigon Slnko

14.11.2021 16:48:02 0°00'00"Baran <<<

15.11.2021 7:59:19 7°54'09"Baran sextil Saturn

15.11.2021 10:05:56 8°59'36"Baran kvadratúra Venuša

16.11.2021 14:55:04 23°44'30"Baran sextil Jupiter

17.11.2021 3:17:43 0°00'00"Býk <<<

17.11.2021 19:19:24 8°02'51"Býk kvadratúra Saturn

18.11.2021 1:38:53 11°12'28"Býk trigon Venuša

18.11.2021 4:20:00 12°32'49"Býk opozícia Mars

18.11.2021 20:47:31 20°43'39"Býk opozícia Merkúr

19.11.2021 3:22:27 23°59'14"Býk kvadratúra Jupiter

19.11.2021 9:57:23 27°14'28"Býk opozícia Slnko

19.11.2021 15:32:43 0°00'00"Blíženci <<<

20.11.2021 8:12:15 8°12'20"Blíženci trigon Saturn

21.11.2021 16:51:53 24°15'21"Blíženci trigon Jupiter

22.11.2021 4:32:51 0°00'00"Rak <<<

23.11.2021 11:48:49 15°26'15"Rak opozícia Venuša

23.11.2021 13:24:10 16°13'33"Rak trigon Mars

24.11.2021 16:58:25 0°00'00"Lev <<<

24.11.2021 17:01:45 0°01'41"Lev trigon Merkúr

24.11.2021 22:34:06 2°49'17"Lev trigon Slnko

25.11.2021 9:51:31 8°32'54"Lev opozícia Saturn

26.11.2021 4:19:21 18°01'34"Lev kvadratúra Mars

26.11.2021 17:23:33 24°50'02"Lev opozícia Jupiter

27.11.2021 3:11:40 0°00'00"Panna <<<

27.11.2021 11:27:27 4°23'58"Panna kvadratúra Merkúr

27.11.2021 13:27:36 5°28'20"Panna kvadratúra Slnko

28.11.2021 14:14:30 18°58'09"Panna trigon Venuša

28.11.2021 15:36:33 19°43'36"Panna sextil Mars

29.11.2021 9:54:45 0°00'00"Váhy <<<

29.11.2021 23:44:15 7°55'53"Váhy sextil Slnko

30.11.2021 0:33:26 8°24'23"Váhy sextil Merkúr

30.11.2021 1:23:40 8°53'32"Váhy trigon Saturn

30.11.2021 20:55:56 20°22'55"Váhy kvadratúra Venuša


DECEMBER


1.12.2021 5:19:32 25°24'26"Váhy trigon Jupiter

1.12.2021 12:55:20 0°00'00"Škorpión <<<

2.12.2021 3:42:59 9°03'23"Škorpión kvadratúra Saturn

2.12.2021 23:51:41 21°35'36"Škorpión sextil Venuša

3.12.2021 1:45:15 22°46'53"Škorpión konjunkcia Mars

3.12.2021 6:22:13 25°41'05"Škorpión kvadratúra Jupiter

3.12.2021 13:12:35 0°00'00"Strelec <<<

4.12.2021 3:45:28 9°13'06"Strelec sextil Saturn

4.12.2021 8:42:57 12°22'02"Strelec konjunkcia Slnko

4.12.2021 13:42:57 15°32'39"Strelec konjunkcia Merkúr

5.12.2021 6:07:59 25°57'54"Strelec sextil Jupiter

5.12.2021 12:30:33 0°00'00"Kozorožec <<<

7.12.2021 2:21:09 23°37'05"Kozorožec konjunkcia Venuša

7.12.2021 5:41:59 25°40'10"Kozorožec sextil Mars

7.12.2021 12:48:24 0°00'00"Vodnár <<<

8.12.2021 4:42:39 9°33'34"Vodnár konjunkcia Saturn

8.12.2021 16:56:21 16°46'38"Vodnár sextil Slnko

9.12.2021 3:06:35 22°41'24"Vodnár sextil Merkúr

9.12.2021 9:52:49 26°34'48"Vodnár konjunkcia Jupiter

9.12.2021 10:59:23 27°12'50"Vodnár kvadratúra Mars

9.12.2021 15:53:11 0°00'00"Ryby <<<

11.12.2021 2:35:29 19°13'05"Ryby kvadratúra Slnko

11.12.2021 13:51:49 25°16'29"Ryby sextil Venuša

11.12.2021 16:33:09 26°42'25"Ryby kvadratúra Merkúr

11.12.2021 20:39:48 28°53'18"Ryby trigon Mars

11.12.2021 22:45:56 0°00'00"Baran <<<

12.12.2021 17:49:43 9°57'53"Baran sextil Saturn

13.12.2021 17:03:14 21°51'49"Baran trigon Slnko

14.12.2021 1:02:19 25°54'15"Baran kvadratúra Venuša

14.12.2021 3:51:59 27°19'46"Baran sextil Jupiter

14.12.2021 9:10:40 0°00'00"Býk <<<

14.12.2021 11:19:35 1°04'41"Býk trigon Merkúr

15.12.2021 5:36:03 10°11'46"Býk kvadratúra Saturn

16.12.2021 14:14:00 26°19'19"Býk trigon Venuša

16.12.2021 17:08:23 27°45'08"Býk kvadratúra Jupiter

16.12.2021 21:42:35 0°00'00"Blíženci <<<

17.12.2021 2:55:55 2°34'02"Blíženci opozícia Mars

17.12.2021 18:57:18 10°26'23"Blíženci trigon Saturn

19.12.2021 5:35:25 27°28'51"Blíženci opozícia Slnko

19.12.2021 7:01:57 28°11'32"Blíženci trigon Jupiter

19.12.2021 10:41:41 0°00'00"Rak <<<

20.12.2021 7:25:13 10°15'37"Rak opozícia Merkúr

21.12.2021 15:43:39 26°23'35"Rak opozícia Venuša

21.12.2021 22:53:33 0°00'00"Lev <<<

22.12.2021 11:24:17 6°19'44"Lev trigon Mars

22.12.2021 20:28:13 10°56'26"Lev opozícia Saturn

24.12.2021 7:39:19 29°05'10"Lev opozícia Jupiter

24.12.2021 9:24:16 0°00'00"Panna <<<

24.12.2021 15:04:51 2°58'26"Panna trigon Slnko

25.12.2021 0:52:14 8°08'07"Panna kvadratúra Mars

25.12.2021 21:08:19 18°57'46"Panna trigon Merkúr

26.12.2021 9:11:44 25°30'14"Panna trigon Venuša

26.12.2021 17:23:51 0°00'00"Váhy <<<

27.12.2021 3:23:40 5°32'03"Váhy kvadratúra Slnko

27.12.2021 11:07:01 9°51'05"Váhy sextil Mars

27.12.2021 13:55:10 11°25'38"Váhy trigon Saturn

28.12.2021 9:56:36 22°50'22"Váhy kvadratúra Merkúr

28.12.2021 13:19:26 24°47'34"Váhy kvadratúra Venuša

28.12.2021 22:10:33 29°56'40"Váhy trigon Jupiter

28.12.2021 22:16:14 0°00'00"Škorpión <<<

29.12.2021 11:42:36 7°55'32"Škorpión sextil Slnko

29.12.2021 17:57:57 11°39'23"Škorpión kvadratúra Saturn

30.12.2021 14:18:33 23°57'54"Škorpión sextil Venuša

30.12.2021 18:10:04 26°19'42"Škorpión sextil Merkúr

31.12.2021 0:08:10 0°00'00"Strelec <<<

31.12.2021 0:42:06 0°20'56"Strelec kvadratúra Jupiter

31.12.2021 19:14:54 11°52'37"Strelec sextil Saturn

31.12.2021 21:00:45 12°58'52"Strelec konjunkcia Mars

2.01.2022 0:02:05 0°00'00"Kozorožec <<<

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby